ALGEMENE VOORWAARDEN

BEGRIPPEN & TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Juela zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Juela zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord heeft verklaard. • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

PRIJZEN & KOSTEN

Alle prijzen die op de website van Juela staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. • Er worden geen verzendkosten berekent bij bestellingen vanaf €50,- binnen Nederland, België en de meeste Europese landen.  • Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Juela bevoegd de prijzen en de verdere algemene voorwaarden te wijzigen.

 

LEVERINGEN

Juela streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-2 dagen te verzenden. Bestellingen welke niet op voorradig zijn proberen we binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres. • Indien artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. • Juela is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL & UPS of andere pakketbezorgdiensten. • Juela is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. • Juela betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Juela worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde algemene voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Visa en MasterCard, Sofortbanking, Paypal & Achteraf betalen. Juela accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING, SNS bank, ASN Bank, Friesland Bank, Triodos, KNAB, Regio Bank en van Lanschot. •  Voor Belgische klanten bestaat de optie om te betalen met Bancontact, KBC/CBC Payment of Belfius Direct Net. •  Bij betaling met Visa of MasterCard behoudt Juela zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn. • Bij betalingen met iDeal wordt er gebruik gemaakt van de internetkassa van Buckaroo. • Bij betalingen met Visa of MasterCard wordt er gebruik gemaakt van Buckaroo. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties.

 

RECLAMATIE & RETOURNEREN

Het is ons grootste doel u perfect product te leveren. Juela raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Juela zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen. • Indien er binnen 7 dagen door Juela geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Juela er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. • U heeft het recht de door Juela geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Juela de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. • Wanneer de door Juela afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd en komt het eerdergenoemde te vervallen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Juela, van het personeel en de producten van Juela voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Juela is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. • Juela aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Juela. • De aansprakelijkheid van Juela is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Juela, dan wel tussen Juela en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Juela, is Juela niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Juela.

 

OVERMACHT

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Juela opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Juela het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Juela of bij de toeleveranciers van Juela.

 

PRIVACY

Juela respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. • De gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

Juela
Burgemeester Prinsensingel 61
4701 HK Roosendaal
Nederland

 

E-mail: info@juela.org

KvK: 66716780

BTW-nummer: NL17172568092B02

 

 

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading